Honda Salatiga Jaya juga mengadakan event di resto dengan tajuk “HR-V Special Week”.

Event ini diadakan untuk menunjang penjualan mobil HR-V di kota salatiga.